Korte geschiedenis

Stichting Illustre Dordracum ("helder Dordrecht") werd opgericht in juli 2009. Deze stichting kwam voort uit een eerdere werkgroep, genaamd Het Nieuwe Werck, dat zich in het jaar 2000 ten doel stelde om de geschiedenis van de panden in het historisch havengebied van Dordrecht te onderzoeken. Hierbij hoorde ook een eigen digitaal bulletin, waarin onderzoeksresultaten werden gepubliceerd.

Het project werd later voortgezet door een aantal amateur-historici, die zich uiteindelijk verenigden in een stichting.

Sindsdien is Illustre Dordracum uitgegroeid tot een breed platform voor genealogisch, bouw- en (kunst)historisch onderzoek in Dordrecht. Onze leden werken samen met andere cultuurhistorische organisaties, gemeentelijke instanties en Dordtse musea. Illustre Dordracum stimuleert en faciliteert onderzoeksgroepen en organiseert tevens lezingen en themadagen over specifiek Dordtse onderwerpen. Bovendien worden diverse tijdschriften over de Dordtse historie uitgegeven.

Onze activiteiten


Genealogisch tijdschrift: Dordts Geboren (sinds 2016)

Genealogisch tijdschrift: Dordts Geboren

In september 2016 lanceerde Illustre Dordracum een nieuw genealogisch tijdschrift, genaamd Dordts Geboren. Dit is een magazine voor iedereen met interesse in Dordtse stamreeksen, genealogieën en kwartierstaten. Verder wordt aandacht besteed aan het vroegere ‘gewone leven’ in onze stad.

Net als Dordrecht Monumenteel wordt Dordts Geboren hoofdzakelijk in digitale vorm uitgebracht. Het blad verschijnt drie keer per jaar.

Website

www.dordtsgeboren.nl

Sociale media

Documentatie- en Kenniscentrum Augustijnenhof (sinds 2015)

Documentatie- en Kenniscentrum Augustijnenhof

Op 12 september 2015 opende Illustre Dordracum haar historisch Documentatie- en Kenniscentrum Augustijnenhof, dat recht tegenover museum Het Hof van Nederland en het Regionaal Archief Dordrecht is gevestigd.

Het Augustijnenhof is een ontmoetingscentrum voor onderzoekers, die daar in de gelegenheid worden gesteld om met elkaar van gedachten te wisselen over de geschiedenis van de stad. Het pand beschikt over een uitgebreide bibliotheek, die een stevige basis vormt voor ieder historisch onderzoek naar Dordrecht en haar inwoners.

Bezoekadres Hof 15 3311 XG Dordrecht
Website www.augustijnenhof.nl
Sociale media

Cultuurhistorisch tijdschrift: Dordrecht Monumenteel (sinds 2009)

Cultuurhistorisch tijdschrift: Dordrecht Monumenteel

Illustre Dordracum geeft sinds 2009 een eigen cultuurhistorisch tijdschrift uit, genaamd Dordrecht Monumenteel. Dit is een voortzetting van het digitale bulletin Achter de Blauwpoort, dat van 2004 t/m 2008 werd uitgegeven door de werkgroep Het Nieuwe Werck.

Net als zijn voorganger wordt Dordrecht Monumenteel hoofdzakelijk in digitale vorm uitgebracht. Omdat de Dordtse geschiedenis naar mening van de stichting voor een ieder toegankelijk moet zijn is het tijdschrift gratis. Het blad verschijnt vier keer per jaar.

Het aantal lezers groeit snel: eind 2016 mochten we onze 1200e lezer begroeten.

Website

www.dordrechtmonumenteel.nl

Sociale media

Database Dordtse monumenten (sinds 2009)

Database Dordtse monumenten

In 2009 startte Illustre Dordracum een vrij toegankelijke database op het internet, waarin alle Dordtse monumenten in woord en in beeld staan beschreven.

Niet alleen de Rijksmonumenten, maar ook de gemeentelijke monumenten staan hierin beschreven. Daarnaast zijn op de site meer dan 7000 schitterende (detail-) foto’s te zien, die werden gemaakt door fotograaf Fokko van der Straaten. Tenslotte is de database ‘slim’ te doorzoeken zoals bijvoorbeeld op naam van een architect, op bouwstijlen of op vrije tekst.

Website

www.dordrechtmonumenteel.nl/Dordtsemonumenten/

Achter de Blauwpoort (2004-2008)

Achter de Blauwpoort

Het digitale bulletin Achter de Blauwpoort werd van 2004 t/m 2008 zes keer per jaar uitgegeven door de werkgroep Het Nieuwe Werck. De werkgroep deed onderzoek naar de panden in het historisch havengebied. In het bulletin was daarom veel aandacht voor de bewoningsgeschiedenis van deze huizen en voor alles wat zich daar in de afgelopen eeuwen heeft afgespeeld.

Achter de Blauwpoort werd in 2009 omgedoopt tot Dordrecht Monumenteel. Alle eerdere uitgaven van Achter de Blauwpoort zijn nog steeds beschikbaar via de website van Dordrecht Monumenteel.

Website

www.dordrechtmonumenteel.nl