Over de stichting

Illustre Dordracum is een breed platform voor genealogisch, bouw- en (kunst)historisch onderzoek in Dordrecht. De stichting werkt samen met andere cultuurhistorische organisaties, gemeentelijke instanties en Dordtse musea. Illustre Dordracum faciliteert meerdere onderzoeksgroepen en organiseert verder cursussen en themadagen over specifiek Dordtse onderwerpen.

In 2015 opende Stichting Illustre Dordracum haar eigen historisch Documentatie- en Kenniscentrum Augustijnenhof in de Dordtse binnenstad. Bovendien worden diverse boeken en tijdschriften over de Dordtse historie uitgegeven. Het gratis cultuurhistorisch tijdschrift Dordrecht Monumenteel heeft momenteel een kleine 2000 lezers. Het genealogische tijdschrift Dordts Geboren (gestart in 2016) heeft ongeveer 600 lezers.

De stichting werkt zonder enige vorm van subsidie. U kunt onze werkzaamheden ondersteunen door Vriend van het Augustijnenhof (particulier) of Sponsor (bedrijf) te worden.

Korte geschiedenis

In 2000 werd de werkgroep Het Nieuwe Werck opgericht door een aantal Dordtse amateur-historici. Hoofddoel was de geschiedenis van de huizen in het historisch havengebied te onderzoeken en in beeld te brengen. In 2009 verenigden de leden van Het Nieuwe Werck zich officieel in een stichting: Illustre Dordracum. De eerdere werkzaamheden werden hierna verder uitgebreid: voortaan richtte men zich op de historie van de gehele oude binnenstad.

Illustre Dordracum werd opgericht tijdens een ledenvergadering van Vereniging Oud-Dordrecht in de Statenzaal van het Hof, nu onderdeel van museum 'Hof van Nederland.' De geboorte van de stichting werd oorzakelijk bepaald door de bijzondere besluitvorming tijdens deze druk bezochte ledenvergadering. Dat veroorzaakte een fris geluid en een nieuw initiatief van haar leden. Het werd een geboorte van ideeën, die paste bij de inspirerende locatie waarin dit zich afspeelde, een omgeving die tegenwoordig model staat voor onze democratie.

Sindsdien is Illustre Dordracum uitgegroeid tot een breed historisch platform, waarin inmiddels zo'n 15 gedreven en enthousiaste vrijwilligers werkzaam zijn. Tevens worden studenten geschiedenis in de gelegenheid gesteld om een inhoudelijke stage in het Augustijnenhof te doen, waarbij zij professioneel worden begeleid.