Over de stichting

Stichting Illustre Dordracum is een platform voor genealogisch, bouw- en (kunst)historisch onderzoek in Dordrecht. Zij doet en faciliteert onderzoeksprojecten, organiseert cursussen en begeleidt studenten geschiedenis met specifiek onderzoek, hun stage en/of scriptie. In 2015 opende Stichting Illustre Dordracum het Historisch Documentatie- en Kenniscentrum Augustijnenhof, dat tevens fungeert als Historisch Informatiepunt (HIP) voor zowel inwoners als bezoekers van de stad. Dit centrum is gevestigd in het voormalig Augustijnenklooster, in het hart van de historische binnenstad. 

Korte geschiedenis

In 2000 werd de werkgroep ‘Het Nieuwe Werck’ opgericht door een aantal Dordtse historici. Hoofddoel was de geschiedenis van de huizen in het historisch havengebied te onderzoeken en in beeld te brengen. In 2009 verenigden de leden van de werkgroep zich in Stichting Illustre Dordracum, die werd opgericht na een ledenvergadering van Vereniging Oud-Dordrecht in de Statenzaal van het Hof. Sindsdien is Illustre Dordracum uitgegroeid tot een breed historisch platform, waarin een kleine 20 gedreven en enthousiaste vrijwilligers werkzaam zijn.

Cultuurhistorisch magazine

Illustre Dordracum geeft het gratis internettijdschrift genaamd Dordrecht Monumenteel  uit, dat ruim drieduizend lezers telt. Het verschijnt vier keer per jaar en wordt per mail verspreid. Abonneren kan op de site van het Augustijnenhof.

Canon van Dordrecht

In 2020 bouwde het Augustijnenhof de Canon van Dordrecht, waarmee zowel de jeugd als ouderen een leerzame en aantrekkelijke blik door de historische vensters van de oudste stad van Holland wordt gegeven. De canon is onderdeel van Canonvannederland.nl en eveneens in boekvorm uitgegeven.

Canon van de Zwijndrechtse Waard

Omdat de geschiedenis van de Zwijndrechtse Waard onlosmakelijk met die van Dordrecht is verbonden, bouwt het Augustijnenhof in 2021 de Canon van de Zwijndrechtse Waard. Zij wordt hierbij financieel gesteund door Stichting Maatschappelijke betrokkenheid Zwijndrechtse Waard en het lokaal bedrijfsleven.

Vrienden en sponsoren

De stichting werkt onafhankelijk en zonder enige vorm van subsidie. U kunt haar werkzaamheden ondersteunen door Vriend van het Augustijnenhof of bedrijfssponsor te worden.