Activiteiten van Stichting Illustre Dordracum

Een tijdlijn van onze activiteiten sinds het jaar 2000.

  • 2023
    

   Expositie Koloniale- en slavernijverleden van Dordrecht

   In deze expositie staan meerstemmigheid, verzet en familieverhalen centraal. 
  • 2023
    

   Arij Boogerman Lezing

   Spreker: Mpho Tutu van Furth, de dochter van de drager van de Nobelprijs voor de Vrede en wereldberoemde Zuid-Afrikaanse bisschop Desmond Tutu..
  • 2022
    

   Fotowedstrijd

   In het kader van de herdenking van de Eerste Vrije Statenvergadering tijdens het Hoffestival op 8 en 9 juli 2022 organiseerde het Augustijnenhof een fotowedstrijd voor Dordtse amateurfotografen. We ontvingen in totaal 41 foto’s van 13 fotografen. Twaalf daarvan werden geselecteerd voor een buitenexpositie op 8 en 9 juli 2022 in de Kloostertuin. Uit deze twaalf foto’s zijn drie foto’s geselecteerd voor een eerste, tweede en derde (geld)prijs.
  • 2022
    

   Lezing eerste vrije Statenvergadering

   Op 8 juli 2022 organiseerde het Augustijnenhof een lezing in de Augustijnenkerk ter gelegenheid van de herdenking van de eerste vrije Statenvergadering. Sprekers waren Dr. Arjan Nobel, Prof. Dr. Marc De Kesel en Drs. Jos Wienen.
  • 2022
    

   Koloniale- en slavernijverleden van Dordrecht

   Als de oudste stad van Holland en haar derde 'suikerstad' haalde Dordrecht enorme verdiensten uit het kolonialisme, de slavernij en de daarmee onlosmakelijk verbonden mensenhandel. Dit is nog terug te zien in talrijke monumentale panden uit de Dordtse binnenstad. Vanuit de Dordtse gemeenteraad is in juli 2021 een oproep gedaan tot onderzoek naar de rol van Dordrecht in het Nederlandse koloniale- en slavernijverleden. Het bleef vervolgens echter tamelijk stil, terwijl andere steden en instituten al wel volop aan de slag gingen. Hier gaan wij verandering in brengen want ook Dordrecht moet in kaart worden gebracht. Om bewustwording te creëren over het koloniale verleden van Dordrecht en de hedendaagse impact hiervan hebben Rowan van der Stelt en Sidney Breidel het Historisch Documentatie- en Kenniscentrum Augustijnenhof verzocht onderzoek te doen naar het koloniale- en slavernijverleden van Dordrecht. Er is gestart met de selectie van ruim 700 notariële akten uit de 17e en 18e eeuw die via Crowdsearch.nl (een initiatief van het Documentatie- en Kenniscentrum Augustijnenhof) worden getranscribeerd en inhoudelijk worden onderzocht.
  • 2021
    

   Canon van de Zwijndrechtse Waard

   In de zomer van 2021 introduceert het Augustijnenhof de Canon van de Zwijndrechtse Waard. Deze canon is een ruim en representatief aanbod van een aantal zeer uiteenlopende onderwerpen, die elk een eigen licht doen schijnen over de wording van dit gebied. Deze canon biedt zowel het overzicht (vijftig representatieve vensters) als de ademruimte (korte teksten, geen doorlopend verhaal) waarmee de lezer op een plezierige wijze inzicht kan krijgen in (en hopelijk belangstelling voor) zijn omgeving en hij de historische context waarin hij leeft beter op waarde kan schatten. Net als de Canon van Dordrecht wordt het een onderdeel van CanonvanNederland.nl.
  • 2021
    

   Canon van de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden

   De eerste versie van de Canon van de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden is in 2013 in de lucht gebracht door Bibliotheek Netwerk ZHZo, die na een fusie in 2014 is opgegaan in de Bibliotheek AanZet. In 2021 is besloten om het beheer van de Canon van de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden over te dragen aan Stichting Illustre Dordracum, waarmee de continuïteit is gewaarborgd.
  • 2020
    

   Canon van Dordrecht

   In oktober 2020 lanceert Historisch Informatie Punt (HIP) Augustijnenhof de Canon van Dordrecht. De vensters zijn geschreven door ter zake kundige medewerkers van het Augustijnenhof, waar nodig ondersteund door kennis vanuit de historische velden die de stad rijk is. Het Augustijnenhof denkt met de Canon van Dordrecht zowel de jeugd als ouderen een leerzame en aantrekkelijke blik door de historische vensters van de oudste stad van Holland te hebben gegeven. De Canon van Dordrecht is ook in boekvorm te verkrijgen.
  • 2020
    

   Online cursusprogramma

   Gedwongen door het Coronavirus, dat te veel beperkingen gaf voor haar klassikale cursussen, bouwde het Augustijnenhof een online cursusprogramma waar cursisten zich met zelfstudie thuis kunnen opleiden.
  • 2020
    

   Historish Informatie Punt (HIP) Dordrecht

   In januari 2020 opende Illustre Dordracum een Historisch Informatie Punt (HIP) in haar Documentatie- en Kenniscentrum Augustijnenhof. Hier kunnen zowel inwoners als bezoekers van de stad informatie over de geschiedenis en bezienswaardigheden krijgen.
  • 2020
    

   Fusie Dordrecht Monumenteel | Dordts Geboren

   Begin 2020 werden de tijdschriften Dordrecht Monumenteel en Dordts Geboren samengevoegd tot één magazine. De nieuwe naam is Dordrecht Monumenteel | Dordts Geboren.

  • 2017
    

   Reorganisatie

   In oktober 2017 kozen we ervoor om alle activiteiten van Stichting Illustre Dordracum voortaan te laten plaatsvinden onder de paraplu van het Documentatie- en Kenniscentrum Augustijnenhof. Dit betekent dat de websites van Dordrecht Monumenteel en Dordts Geboren nu doorverwijzen naar het Augustijnenhof. Deze centralisatie maakt het voor lezers en geïnteresseerden makkelijker om in één oogopslag te kunnen zien wie wij zijn en wat we doen.
  • 2016
    

   Start cursussen en workshops

   In het najaar van 2016 startte het Augustijnenhof voor het eerst met cursussen en workshops voor onderzoekers, zoals historisch huizenonderzoek, digitaal zoeken of genealogie. Kijk in de agenda voor toekomstige data: augustijnenhof.nl/actueel.
  • 2016
    

   Cover van het tijdschriftDordts Geboren

   In september 2016 lanceerde Illustre Dordracum het genealogisch tijdschrift Dordts Geboren. Dit is een magazine voor iedereen met interesse in Dordtse stamreeksen, genealogieën en kwartierstaten. Verder wordt aandacht besteed aan het vroegere ‘gewone leven’ in onze stad. Net als Dordrecht Monumenteel wordt Dordts Geboren hoofdzakelijk in digitale vorm uitgebracht. Het blad verschijnt drie keer per jaar.

  • 2016
    

   Print on demand

   Illustre Dordracum doet al vele jaren onderzoek naar de Dordtse geschiedenis. Dit heeft geresulteerd in een groot aantal publicaties. Sinds begin 2016 kan een deel van deze publicaties tegen betaling ook als fullcolour paperback op A4 formaat worden besteld. Via de site www.dordtsebestseller.nl (van de Boekhandel Vos & van der Leer) bieden we diverse boeken en tijdschriften aan, die u los kunt bestellen. Kijk voor het volledige overzicht op de website.
  • 2015
    

   Documentatie- en Kenniscentrum

   In september 2015 opende Illustre Dordracum haar historisch Documentatie- en Kenniscentrum Augustijnenhof. Dit is een ontmoetingsplaats voor onderzoekers en historici. Het pand beschikt over een uitgebreide bibliotheek en andere faciliteiten. Tevens worden hier lezingen en themadagen georganiseerd.

   Bezoekadres: Hof 15 3311 XG Dordrecht

   Kijk voor meer informatie op de website of de bijbehorende
   Facebook
   en
   Twitter
   accounts.
  • 2013
    

   Dordtse monumentenschildjes met QR-code

   In september 2013 lanceerde Illustre Dordracum het monumentenschildje met QR-code. Voor zowel rijks- als ook gemeentelijke monumenten kan bij Illustre Dordracum een monumentenschildje met een QR-code worden aangevraagd. Onder die QR-code is dan de geschiedenis van het pand uit te lezen, die door het Augustijnenhof wordt uitgezocht.
  • 2009
    

   Dordrecht Monumenteel

   Cover van het tijdschriftSinds 2009 geeft Illustre Dordracum een eigen cultuurhistorisch tijdschrift uit: Dordrecht Monumenteel. Dit is een voortzetting van het eerdere digitale bulletin Achter de Blauwpoort, dat van 2004 t/m 2008 werd uitgegeven.

   Het blad verschijnt vier keer per jaar. Net als zijn voorganger wordt Dordrecht Monumenteel hoofdzakelijk in digitale vorm uitgebracht. Omdat de Dordtse geschiedenis naar mening van de stichting voor een ieder toegankelijk moet zijn is het tijdschrift gratis.

   Kijk voor meer informatie op de website of de bijbehorende
   Facebook
    en
   Twitter
   accounts.
  • 2009
  •  
   Dordtse gevel

   Database Dordtse monumenten

   In 2009 startte Illustre Dordracum een vrij toegankelijke database op het internet, waarin alle Dordtse monumenten in woord en in beeld staan beschreven. Het gaat hierbij niet alleen om de Rijksmonumenten, maar ook om de gemeentelijke monumenten.

   Alle teksten worden aangevuld door in totaal meer dan 7000 schitterende (detail-)foto’s, die werden gemaakt door fotograaf Fokko van der Straaten. Ten slotte is de database ‘slim’ te doorzoeken zoals bijvoorbeeld op naam van een architect, op bouwstijlen of op vrije tekst. In 2009 was dit project nog uniek in Nederland, inmiddels zijn er ook andere steden met een vergelijkbare database.
  • 2009
    

   Oprichting Illustre Dordracum

   In 2009 verenigden de leden van Het Nieuwe Werck zich officieel in een stichting: Illustre Dordracum. Deze stichting werd opgericht om de eerdere werkzaamheden verder uit te kunnen breiden. Voortaan richt men zich op de historie van de gehele oude binnenstad.
  • 2004
    

   Achter de Blauwpoort

   Achter de Blauwpoort was een digitaal bulletin dat van 2004 t/m 2008 werd uitgegeven door de werkgroep Het Nieuwe Werck. In het bulletin was veel aandacht voor de bewoningsgeschiedenis van de panden in het historisch havengebied en voor alles wat zich daar in de afgelopen eeuwen heeft afgespeeld.

   Achter de Blauwpoort is in 2009 verder gegaan onder een nieuwe naam: Dordrecht Monumenteel. Alle oude nummers van Achter de Blauwpoort (in totaal 27) zijn nog steeds online beschikbaar via deze link.
  • 2000

   Oprichting Het Nieuwe Werck

   In september 2000 werd de werkgroep Het Nieuwe Werck opgericht door een aantal Dordtse amateur-historici. Hoofddoel was de geschiedenis van de huizen in het historisch havengebied te onderzoeken en voor geïnteresseerden in beeld te brengen.